Działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowej

2010-11-19

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego organizowane w ramach projektu "Sieć Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków PO FIO realizowanego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT z tematu: "Działalność odpłatna i gospodarcza jako sposób na ekonomizację działalności organizacji pozarządowych: procedury rejestracji i zasady prowadzenia".

Ramowa tematyka spotkań: idea zwiększania ekonomiczności działań w III sektorze; warunki założenia działalności odpłatnej i gospodarczej; wymogi rejestracyjne w KRS; zasady prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej.

Zaproszenie na szkolenia kierujemy przede wszystkim do organizacji, które nie prowadzą jeszcze działalności odpłatnej i/lub gospodarczej, a są zainteresowane tego rodzaju aktywnością.

Szkolenia (z tego samego zakresu tematycznego) odbędą się:

  • 23 listopada 2010 roku w godz. 9.00 - 16.00 w Koszalinie w Sali Klubowej B Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7
  • 25 listopada 2010 roku w godz. 9.00 - 16.00 w Stargardzie Szczecińskim w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, ul. Skarbowa 1

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: biuro@kcwis.org.pl
tel.: 94 340 35 23 do dnia 22 listopada 2010 roku.

W szkoleniu mogą brać udział maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny; uczestnikom zapewniamy poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.