"Akcja nowelizacja!"

2010-11-19

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu "Akcja nowelizacja! - program edukacyjny dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" współfinansowanego ze środków PO FIO realizowanego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Szkolenia odbędą się:

  • 2 grudnia 2010 roku w godz. 9.00 - 16.00 w Koszalinie w Sali Klubowej B Urzędu Miejskiego, ul. Rynek Staromiejski 6-7, temat szkolenia: "Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie": nowe prawa i obowiązki organizacji oraz ich znaczenie dla codziennej działalności NGOs, Rady Działalności Pożytku Publicznego, nowe procedury uzyskiwania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
  • 3 grudnia 2010 roku w godz. 9.00 - 16.00 w Koszalinie w Sali Klubowej B Urzędu Miejskiego, ul. Rynek Staromiejski 6-7, temat: "Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami - możliwości i wyzwania wg znowelizowanej Ustawy": nowe formy współpracy finansowej i niefinansowej z samorządem lokalnym, tryb małych zleceń, inicjatywa lokalna.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: biuro@kcwis.org.pl
tel.: 94 340 35 23 do dnia 30 listopada 2010 roku.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu mogą brać udział maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny; uczestnikom zapewniamy poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.