Manifest "Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi"

2010-11-25

Manifest na rzecz rolnictwa i żywności XXI wieku "Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi" to najważniejszy rezultat konferencji jaka odbyła się z okazji 10 - lecia Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC. Miała ona miejsce w Zakrzowie, w dniach 20 i 21 listopada 2010 roku, pod hasłem: "Rolnictwo rodzinne oraz suwerenność i samowystarczalność żywnościowa". Seminarium zgromadziło mówców oraz uczestników z Anglii, Walii, Holandii, Francji, Niemiec, Szwecji, Rosji i Indii.
Manifest zostanie przekazany najważniejszym urzędnikom Unii Europejskiej, rządom i wpływowym osobistościom we wszystkich krajach, które były reprezentowane na konferencji.

Tekst Manifestu