Działaj dla przyrody!

2010-12-15

Trwa nabór kandydatów do udziału w nowym cyklu szkolenia Strażnicy
Miejsc Przyrodniczo Cennych. Nowe szkolenie główny nacisk kładzie na
kształcenie Strażników pod kątem zmian w polskim prawodawstwie i
powoływaniu nowych form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.
Do 28 lutego 2011 roku można wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w
szkoleniu.

Szczegóły dotyczące szkolenia

Dzięki zdobytej wiedzy Strażnicy będą mogli samodzielnie interweniować w sprawach ochrony przyrody. Kompleksowy program szkolenia SMPC umożliwi jego uczestnikom podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, w procesach planowania oraz realizacji inwestycji i przedsięwzięć.

Więcej informacji: Karina Nowicka-Kudłacz
tel. 33 817 14 68, karina@pracownia.org.pl

Ankieta zgłoszeniowa
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot szkolenie Strażników realizuje już od 15 lat.