"Komunikacja w społeczności lokalnej"

2011-01-05

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników pilotażowych warsztatów szkoleniowych pt. "Komunikacja w społeczności lokalnej".

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników/czek w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.
Do udziału w warsztatach zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej, które wcześniej uczestniczyły w organizowanych przez Fundację warsztatach pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych" i/lub „Zarządzanie projektami społecznymi".

Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną mającą doświadczenie w szkoleniach dotyczących komunikacji społecznej.

Program warsztatów zawiera podstawowe informacje dotyczące prowadzenia negocjacji i radzenia sobie z konfliktami.
W trakcie warsztatów w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia i tzw. „miękkie" techniki, pomagające lub utrudniające komunikację:

  • Emocje - jak je kontrolować?
  • Inteligencja emocjonalna - czym jest i jak ją wykorzystać?
  • Podstawowe zagadnienia z metody Komunikacji Bez Przemocy
  • Negocjacje
  • Zawieranie krótkotrwałych kompromisów, by osiągnąć długotrwały zysk
  • Zasady komunikacji skoncentrowane na potrzebach odbiorców działań organizacji
  • Zasady komunikacji skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów a nie ich unikaniu
  • Jak prawidłowo określić cel wystąpienia publicznego i potrzeby odbiorców tego wystąpienia
  • Promocja działań - w jakim celu się ją prowadzi i jak poprawnie promować podejmowane działania.

Pierwszy pilotażowy warsztat odbędzie się w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr w dniach 11-13 lutego 2011. W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 14:00, a ostatniego dnia kończą ok. godz. 12:00.

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres Fundacji (z dopiskiem „Warsztaty"). Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.01.2011

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

tel.: (+22) 636 25-70 do 75; faks: (+22) 636 62 70