Fundusze w organizacji pozarządowej

2011-01-27

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego z Juchowa oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy, zapraszają na dwudniowe szkolenie „Sztuka pozyskiwania pieniędzy na działalność" oraz „Współpraca z biznesem" odbywające się w Klubie Koniczynka na terenie gospodarstwa w Juchowie, Juchowo 54A, 78-446 Silnowo w dniach 10-11 lutego 2011 roku.

Szkolenie jest poświęcone zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem środków na działalność organizacji. Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które pomogą w skutecznym pozyskiwaniu środków oraz sponsorów wspierających działalność organizacji bądź instytucji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty poczęstunku dla uczestników szkolenia podczas obydwu dni szkoleniowych, a także koszty druku i przygotowania materiałów szkoleniowych. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani noclegu.

Program szkolenia

Zgłoszenie proszę przesłać mailem, faksem lub za pośrednictwem poczty do dnia 6 lutego 2011 roku.