„Ekonomia społeczna w POKL po zmianach wytycznych"

2011-02-04

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w edycji szkoleń otwartych podnoszących jakość usług i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi, w ramach Projektu SPES „Skuteczne Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej II", finansowanego ze środków POKL „Kapitał Ludzki". Cykl szkoleniowy składa się z 9 szkoleń, rekrutacja będzie się odbywać za każdym razem od nowa.

Czwarte szkolenie z cyklu rusza już wkrótce, a konkretnie w dniach 17-19 lutego 2011 roku w ośrodku szkoleniowym Pałac Łochów w Łochowie.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników podmiotów szeroko rozumianej ekonomii społecznej z terenu Mazowsza - spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, ZAZ-zów, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, a także do takich instytucji i środowisk lokalnych, które planują rozpoczęcie działalności na polu ekonomii społecznej. Grupa uczestników będzie liczyła 15 osób.

Tematem szkolenia będzie: „Ekonomia społeczna w POKL po zmianach wytycznych".

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronach www.frso.pl i nadesłanie go pocztą, faxem lub mailem w terminie do 14 lutego 2011 roku włącznie, na adres:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60
03-717 Warszawa
tel. 022- 396 16 04; 616 33 16 fax. 022 616 33 16
email: spes@frso.pl

Szczegółowy program oraz informacje o dojeździe wysyłane będą po zamknięciu naboru. W uzasadnionych w przypadkach zwracamy koszty podróży do Warszawy. Zapewniamy transport z Warszawy do ośrodka. 

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.