„Energia od nowa”

2011-02-17

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 15 do 30 lat, amatorsko zajmujących się fotografią. Tematyka prac powinna dotyczyć sposobów zapobiegania zmianom klimatu, innowacyjnych pomysłów, które pomogą ochronić naszą planetę przed degradacją spowodowaną jej nadmierną i rabunkową eksploatacją. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie (na jednej płycie CD). Prace będą oceniane pod względem pomysłowości oraz pod względem technicznym.
Do zdjęć nadesłanych na płytach należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Fotografie należy przesłać na płytach CD pocztą do dnia 8 kwietnia 2011 roku na adres:
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Energia od nowa"

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe (I miejsce notebook, II miejsce drukarka do zdjęć, III miejsce iPod).

W razie pytań prosimy o kontakt:
tel. 77/4232911, 77/4542621
e-mail: rcie@fundacja.opole.pl
fax. 77/4232896