"Przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania"

2011-03-03

Już po raz dziesiąty Fundacja Wspomagania Wsi i Fundacja NIDA organizują w Marózie k. Olsztynka Ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich. Odbędzie się ono w dniach 19-21 maja 2011 roku.

W tym roku naszymi partnerami są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, która od wielu lat prowadzi program „Równać szanse". Spotkanie organizowane jest w ramach programu e-VITA i finansowane ze środków FWW oraz PAFW.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie tym spośród nas, którzy nie są już mali, ani jeszcze całkiem dorośli - ludziom w wieku od 12 do 18 lat.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak organizacje pozarządowe i środowisko lokalne, pracując dziś z młodymi ludźmi, mogą im pomóc przygotować się do życia w szybko zmieniającym się świecie.

Planowane tematy zajęć to:

  • Wizja przyszłości, przede wszystkim na obszarach wiejskich
  • Rola Internetu i nowoczesnych technologii
  • Kompetencje umysłowe i emocjonalne pożądane w przyszłości
  • Przykłady takiej pracy z młodzieżą, która wyposaży ją w te umiejętności być może skuteczniej niż system formalnej edukacji

Po raz pierwszy planujemy zorganizować otwartą wspólną dyskusję, której efektem będą „drogowskazy" do dalszej działalności oparte na wiedzy i doświadczeniu wszystkich uczestników.

Do Maróza zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli lokalnych wiejskich organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli samorządów, bibliotek, świetlic, kół gospodyń i innych środowisk z obszarów wiejskich, o ile ich działania adresowane do młodzieży wychodzą poza działalność statutową.

Rejestracja