„Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza”

2011-08-08

Katedra Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej zapraszają do udziału w
III Ogólnopolskiej Konferencji „Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza".

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 26 - 27 września 2011 roku.

Podstawowym założeniem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania prawa ochrony przyrody w realiach wolności gospodarczej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie przypadków, w których osiągnięto konsensus pomiędzy wolnością gospodarczą a zachowaniem wartości przyrodniczych.
Celem spotkania jest również prezentacja konkretnych, zarówno skutecznych jak i wadliwych, rozwiązań mających minimalizować negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko. W tematykę konferencji chcemy także włączyć problematykę gospodarowania zasobami przyrody, szkód środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności związanych z inwestycjami gospodarczymi.
Ważnym elementem obrad będzie wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem rozwiązań prawnych z zakresu ochrony przyrody, uwzględniająca spojrzenie prawników, przyrodników i praktyków ochrony przyrody.

Komitet naukowy:

  • Prof. dr hab. Marek Górski
  • Prof. dr hab. Leszek Kucharski
  • Prof. dr hab. Romuald Olaczek

Komitet organizacyjny:

  • Dr Joanna Miłkowska - Rębowska
  • Dr Natalia Ratajczyk
  • Mgr Karolina Bartniak

Sekretarz: Mgr Bogusz Bomanowski
Kontakt
90-234 Łódź, ul. S. Kopcińskiego 8/12, 
tel. : 694-528-395, 609-571-500
przyroda.gospodarka@gmail.com

Materiały konferencyjne:
Na konferencję zostaną przygotowane materiały zawierające streszczenia referatów i posterów. Szczegółowe dane dotyczące edycji streszczeń zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji.

Monografia pokonferencyjna:
Pełne artykuły zostaną wydane po konferencji w formie monografii. Szczegółowe dane dotyczące edycji artykułów zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji.

Miejsce obrad:
Aula „Zielona" (2.62) Wydziału Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-234 Łódź

Więcej informacji