"Dobre Żniwa"

2011-05-13

Stowarzyszenie Ziarno zaprasza na 8. edycję Dobrych Żniw, która odbędzie się 28 maja 2011 w Ośrodku "Arka" w Grzybowie koło Płocka.

Program spotkania:

 • 10.00 Przywitanie gości i otwarcie seminarium, Peter Stratenwerth (Stowarzyszenie Ziarno/Ekoland), Werner Vogt-Kaute, Naturland,
 • 10.30 Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie i na świecie - Andrzej Szeremeta, IFOAM
 • 11.00 Współpraca rolników ekologicznych na wschodnim Mazowszu - Urszula Wyrwicka, Bioróżnorodność w gospodarstwie - Danuta Jagodzińska, laureatka I nagrody w konkursie Ives Rocher, Planeta Kobiet 2011
 • 11.30 Moje doświadczenia w rolnictwie ekologicznym - produkcja i przetwórstwo - Tadeusz Szynkiewicz (Biofood/ Ekoland)
 • 11.50 Przerwa na kawę 
 • 12.20 Aktualne pytania w rolnictwie ekologicznym, rolnik i doradca - Werner Vogt-Kaute, Naturland, Niemcy, Zmiana klimatu a rolnictwo, uprawa przed- i poplonów - Beate Streubel, doradca w Saksonii
 • 14.00 obiad
 • 14.40 Fundacja Heifer Project - możliwości wspierania rolnictwa ekologicznego
 • 15.00 Erasmus dla młodych przedsiębiorców - możliwość unijnego wsparcia nauki u innych przetwórców czy rolników, Ewa Smuk Stratenwerth, Grzegorz Pińkowski
 • 15.20 Bio-bazar w Warszawie - nowa inicjatywa
 • 16.00 Przerwa na kawę
 • 16.30 Wspomnienie Victora Ananiasa z Turcji, wielkiego propagatora rolnictwa ekologicznego - Ewa Smuk Stratenwerth
 • 16.40 Programy promocji rolnictwa ekologicznego, Agencja Rynku Rolnego
 • 17.00 Jak się przestawiać na metody ekologiczne? O rolnictwie ekologicznym z perspektywy jednostki certyfikującej - dr Urszula Sołtysiak, AgroBioTest
 • 17.15 praca w dwóch grupach tematycznych: 
  1. Przestawianie gospodarstwa na metody ekologiczne - dr Urszula Sołtysiak
  2. Różne aspekty prowadzenia gospodarstwa ekologicznego - Werner Vogt - Kaute
 • 19.00 podsumowanie i zakończenie seminarium

  W programie przewidziane jest również zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego E. i P. Stratenwerth oraz otwarcie serowni.
  Zgłoszenia: tel. 606805900, ziarnongo@o2.pl 
  Opłata za udział w seminarium - 30 zł od osoby.