"Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi"

2011-08-13

Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Kobiet i Dziewcząt Chrześcijańskich Polska YWCA zaprasza na kurs trenerski dla aktywnych członkiń i członków Stowarzyszeń Rozwoju Wsi.

Kurs trenerski adresowany jest do aktywnych członkiń i członków Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, prowadzących placówki oświatowe. Celem kursu trenerskiego jest rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i trenerskich wśród 18 uczestniczek i uczestników kursu, przekazanie im wiedzy oraz umiejętności metodycznych dotyczących zagadnień ważnych dla organizacji pozarządowych działających na wsi oraz przygotowanie uczestniczek i uczestników kursu do samodzielnego prowadzenia warsztatów na rzecz Stowarzyszeń Rozwoju Wsi. Udział w kursie jest bezpłatny. Zapewniamy również pełne wyżywienie, nocleg, częściowy zwrot kosztów przejazdu oraz bezpłatną opiekę nad dziećmi.

Ogłoszenie o naborze
Ankieta zgłoszeniowa
Dokument do rekomendacji zarządu SRW

Termin nadsyłania ankiet zgłoszeniowych mija 15 sierpnia 2011 roku (włącznie).

Więcej informacji:
Kinga Białek
Specjalistka ds. Wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi
Federacja Inicjatyw Oświatowych
tel.: 22 869 96 60, faks: 22 869 96 68
http://www.srw.fio.org.pl/