Stan gospodarki wodnej w Polsce

2011-09-20

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza do udziału w konferencji: "Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Pomorza)", która odbędzie się 27 września 2011 w Gdańsku, w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Rajskiej 6.
Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Pomorski, Pan Roman Zaborowski oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk.

Celem konferencji jest określenie koniecznych działań, zmierzających do przeprowadzenia reformy gospodarowania wodą w Polsce, zgodnych z oczekiwaniami społeczeństwa i wymaganiami UE. Ważną częścią spotkania jest określenie konsekwencji planowanej reformy oraz jej braku dla regionu Pomorza.
Program konferencji składa się dwóch części:

  • wystąpienia merytoryczne ekspertów,
  • debata z udziałem polityków, ekspertów i ekologów

Więcej informacji

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22.09.2011 r.: biuro@rigp.pl

Konferencja ma charakter otwarty.