Co z tą przyrodą? Co z tym człowiekiem?

2011-10-05

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu oraz Katedra Ekologii i Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zapraszają 20 października 2011 roku do udziału w konferencji pt. "Co z tą przyrodą? Co z tym człowiekiem? Stan środowiska przyrodniczego i kondycja człowieka we współczesnym świecie".

Celem konferencji jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w oparciu o wiedzę doświadczonych specjalistów krajowych oraz regionalnych w tym zakresie oraz refleksja nad stanem planety, przyrody i człowieka, a także rozpoznanie kierunków rozwoju cywilizacji i związanych z nimi zagrożeń w skali globalnej i lokalnej.

Honorowy patronat nad konferencją przyjęli Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Pani Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik.
Miejscem spotkania będzie aula w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Klubu Sportowego Pogoń Zabrze, przy ulicy Wolności 406 w Zabrzu.

Program konferencji

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji do dnia 10.10.2011 roku na poniższy adres mailowy lub powiadomienie telefonicznie: tel.32 271-30-33 wew.10, centrum@mob-zabrze.pl