Kwiaty tradycyjnych ogrodów

Gosia Kowalska

Do 20 listopada 2011 roku można zamawiać najnowszą publikację naszego Stowarzyszenia - bezpłatny komplet 10 pocztówek prezentujących kwiaty tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych.

Publikacja przeznaczona jest dla mieszkańców wsi oraz organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu „Kolorowe Zagrody - tradycyjne wiejskie ogródki kwiatowe ostoją bioróżnorodności". Projekt odpowiada na problem zanikania wiejskich ogródków kwiatowych oraz zubożenia gatunkowego roślin ozdobnych zastępowanych obcymi dla krajobrazu wiejskiego iglakami i strzyżonymi trawnikami. Chcemy upowszechniać wiedzę o przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej roli tradycyjnych ogródków, zachęcać mieszkańców i mieszkanki wsi do ich odtwarzania oraz przywrócić tradycję wymiany nasion i sadzonek.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  • Inwentaryzacja 25 tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych, skatalogowanie gatunków i odmian roślin, pozyskanie materiału nasadzeniowego. Wyniki inwentaryzacji
  • Utworzenie tradycyjnego wiejskiego ogródka przy aktywnym współudziale lokalnej społeczności w pięciu wsiach województwa zachodniopomorskiego. 
  • Wydanie kompletu 10 pocztówek prezentujących kwiaty tradycyjnych ogródków.

Zamówienia proszę wysyłać na adres: info@zielona.org

Projekt „Kolorowe Zagrody" został sfinansowany ze środków Global Greengrants Fund. Druk publikacji został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Kolorowe Zagrody

Patronat medialny:


Kolorowe Zagrody