„Aleje jako nieodzowny element krajobrazu Mazur”

2011-10-31

Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska" z siedzibą w Giżycku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym promującym ochronę krajobrazu Mazur: Konkurs Fotograficzny 2011 - „Aleje jako nieodzowny element krajobrazu Mazur".
Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na aleje, jako cenne zasoby dziedzictwa kulturowego Mazur, wymagające ochrony, zwłaszcza w dobie przekształcania oraz modernizacji infrastuktury drogowej Regionu.

Regulamin konkursu