Wolontariat w animowaniu społeczności lokalnej

2011-10-31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza na konferencję pn. „Organizacja wolontariatu jako metoda animowania społeczności lokalnej. XX - lecie Projektu Starszy Brat, Starsza Siostra".

Konferencja poświęcona będzie teorii i praktyce animowania społeczności lokalnej oraz organizowania wolontariatu.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie kierunkom rozwoju wolontariatu w Polsce. Wykład poprowadzi Pan Dariusz Pietrowski - Prezes Centrum Wolontariatu w Warszawie. Ponadto będziecie mieli Państwo okazję wysłuchać prelekcji nt. Projektu „Starszy Brat, Starsza Siostra" oraz poznać dobre praktyki z zakresu animowania społeczności lokalnej.

Drugi dzień konferencji poświęcimy zajęciom warsztatowym na temat:

  • Wolontariat w szkole
  • Organizacja i koordynowanie wolontariatu w instytucjach i organizacjach

Uczestnicy warsztatów będą mieli również możliwość udziału w prelekcjach dotyczących:

  • Programu „Młodzież w Działaniu"
  • Prawa dostępu do informacji publicznej

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i partycypują w ewentualnych kosztach noclegu.

Konferencja odbędzie się w dniach 7 - 8 grudnia 2011 r. w Szczecinku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 18 listopada 2011 r. wysyłając kartę zgłoszeniową na nr faksu 94 37 280 02 lub w formie elektronicznej na adres mops@szczecinek.net.pl, natomiast oryginał należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej w dniu Konferencji lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek.

O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową.

Zainteresowanych noclegiem prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Jabłońską lub Agnieszką Piskozub Rynkiewicz pod nr telefonu 94 37 280 38 lub 94 37 280 00 (sekretariat).