Renesans produktów regionalnych

2011-12-15

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury serdecznie zaprasza do udziału w III Europejskich Targach Produktów Regionalnych, które odbędą się w dniach od 9 do 16 sierpnia 2012 roku w Zakopanem.

Europejskie Targi są ważnym wydarzeniem dla promocji produktów certyfikowanych o charakterze regionalnym i tradycyjnym zarówno wśród turystów odwiedzających Tatry, jak również wśród rdzennych mieszkańców Podtatrza. Celem Targów jest popularyzacja wiedzy oraz bezpośrednia prezentacja produktów. Dzięki temu przekaz, skierowany do szerokiej rzeszy publiczności, stanowi cenne źródło informacji, a jego realizacja dokonywana jest poprzez degustacje, pokazy, konferencje i konkursy. Wszystkie te działania wspólnie przyczyniają się do budowania atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego.

Istotnym elementem Targów są kontakty pomiędzy wystawcami, wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń oraz odkrywanie podobieństw i różnorodności kulturowej. W ubiegłych latach uczestnikami Targów byli producenci z: Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier oraz Włoch.

Regulamin dla wystawców

Zgłoszenie uczestnictwa