Podręcznik o spółdzielczości wiejskiej

2012-01-11

Uwzględniając dużą potrzebę upowszechniania w Polsce informacji nt. spółdzielczości rolniczej i wiejskiej, Krajowa Rada Spółdzielcza opracowała i wydała podręcznik dla szkół i uczelni rolniczych oraz instytucji otoczenia rolnictwa pt. "Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi". Wersja drukowana podręcznika została rozesłana do szkół i uczelni rolniczych, instytucji centralnych i wojewódzkich związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, kuratoriów oświaty.
Podręcznik został wydany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej PROW na lata 2007-2013, w zakresie działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podręcznik zawiera syntetyczną wiedzę nt. spółdzielczości rolniczej i wiejskiej, z przedstawieniem dobrych praktyk oraz uwzględnieniem doświadczeń krajów w wyższym stopniu niż Polska rozwiniętych ekonomicznie. Spółdzielczość wiejska w tych krajach odgrywa znaczącą rolę w obsłudze gospodarstw rolnych i domowych. Mamy nadzieję, że podręcznik będzie jednym z "narzędzi" w odbudowie polskiego ruchu spółdzielczego na wsi, co jest pilną koniecznością. Wpisuje się jednocześnie w działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, która proklamowała rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

Podręcznik można bezpłatnie pobrać w formacie pdf.
Szczegółowe informacje nt. podręcznika dostępne są w "Punkcie Konsultacyjnym dla Grup Producentów Rolnych" prowadzonym w KRS, pod nr tel. (22) 8274174.

Źródło: http://krs.org.pl