"Dobroczyńca Roku"

2012-01-24

Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" to największy, ogólnopolski konkurs, od 15 lat nagradzający i promujący firmy wspierające i angażujące się w działalność społeczną. Nagrodą w konkursie jest dyplom, statuetka oraz prawo do używania logotypu i tytułu "Dobroczyńcy Roku" przez zwycięskie firmy. O tym, kto otrzyma nagrodę, decyduje Kapituła Konkursu, eksperci oraz Internauci w publicznym głosowaniu.

W ramach każdej edycji firmy nominowane są między innymi przez organizacje pozarządowe, które wspierają w działalności społecznej. Dzięki konkursowi, organizacje mogą publicznie podziękować swoim darczyńcom, utrwalając jednocześnie relację ze swoimi partnerami. Konkurs umożliwia również organizacjom pozarządowym zaprezentowanie swojej działalności oraz pokazanie na własnym przykładzie, jak owocna może być współpraca sektora społecznego z biznesem,

Choć Dobroczyńców jest co roku tylko kilku, wszystkie zgłoszone do konkursu firmy oraz nominujące je organizacje zostaną wymienione na stronie www.dobroczyncaroku.pl oraz w raporcie z przebiegu konkursu, publikowanym w wersji papierowej i elektronicznej. W ten sposób konkurs pozwala pokazać, jak wiele dobrego firmy robią dla społeczeństwa oraz wyeksponować współpracę konkretnych przedsiębiorstw i organizacji, które będą mogły służyć za przykład innym.

Każda firma lub fundacja założona przez firmę mogą być zgłoszone w 4 kategoriach:

  • współpraca firmy z organizacją pozarządową: firmę zgłasza współpracująca z nią organizacja pozarządowa. Każdą firmę może zgłosić kilka organizacji
  • strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy: przedsiębiorstwa zgłaszają się same, prezentując całokształt swojego zaangażowania społecznego
  • Program wolontariatu pracowniczego: firmy są nominowane przez swoich pracowników - wolontariuszy, którzy przy wsparciu pracodawcy mogą angażować się w działalność społeczną
  • Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy: w tej kategorii nominowane są przedsiębiorstwa działające na rzecz społeczności lokalnych. Zgłaszać je mogą Ośrodki Działaj Lokalnie w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Nabór wniosków do konkursu potrwa do 10 lutego 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w maju, podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

Aby zgłosić firmę do konkursu, należy utworzyć konto na stronie www.dobroczyncaroku.pl i wypełnić wniosek elektroniczny.