„Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”

2012-01-24

Tegoroczne Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie odbędzie się pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?".

Organizatorzy chcą pokazać uczestnikom spotkania, że ze współpracy z samorządem mogą płynąć liczne korzyści. Współpraca taka może dobrze służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i rozwojowi gminy, a nie tylko finansowemu wspieraniu działań organizacji.

Jednak, by organizacje były w stanie podjąć rzeczywiście partnerską kooperację z samorządem, muszą być do tego dobrze przygotowane. Głównym celem spotkania będzie wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą podnieść poziom dotychczasowej współpracy z samorządem lub umożliwią jej nawiązanie. Program będzie obejmował trzy bloki tematyczne: prawo, komunikacja i dobre praktyki.

Zapraszamy po dwie osoby z jednej gminy. Mogą być to przedstawiciele dwóch organizacji, lub dwie osoby z tej samej organizacji. Ponieważ zależy nam na tym, by w spotkaniu wzięły udział osoby z jak największej liczby gmin, do udziału w pierwszej kolejności będziemy kwalifikować po jednym dwuosobowym zespole z danej gminy.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o dokonanie rejestracji przy pomocy ankiety on-line

Po prawidłowym zarejestrowaniu się, zgłaszająca się osoba otrzyma mail z numerem i z ankietą, którą należy wypełnić, wydrukować, podpisać i odesłać na adres podany w ankiecie. Mail zwrotny jest wysyłany automatycznie, natychmiast po dokonaniu rejestracji. Brak maila świadczy o złym wpisaniu adresu mailowego w zgłoszeniu. W takim przypadku należy dokonać powtórnej rejestracji. Termin zgłoszenia upływa 24 lutego 2012.

Wszystkie uwagi można kierować do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, informacji udziela Ewa Czerwinka (maroz2012@nida.pl). Odpowiedzi na pytania udziela również Justyna Duriasz-Bułhak (maroz2012@fww.org.pl) w Fundacji Wspomagania Wsi.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi około 600 PLN od osoby. Udział w spotkaniu jest dofinansowywany. Uczestnicy wnoszą opłatę 35 PLN (od osoby) oraz sami pokrywają koszt podróży.

Do dnia 31 marca 2012 r. zostanie zamieszczona na stronach Fundacji Wspomagania Wsi i Nidzickiej Fundacji Rozwoju lista osób zakwalifikowanych na Spotkanie. Do dnia 15 kwietnia 2012 r. osoby zakwalifikowane zobowiązane są do wniesienia opłaty w wysokości 35 PLN, numer konta zostanie podany na ww stronach oraz przesłany pocztą mailową. Do dnia 30 kwietnia 2012 r. opublikowana zostanie ostateczna lista uczestników Spotkania.