"Nie" dla atomu

2012-02-13

W referendum w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Gąskach w gminie Mielno wzięło udział 2382 mieszkańców, co stanowi 57% uprawnionych do głosowania.

Na pytanie: Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek badań związanych z tymi inwestycjami na terenie gminy Mielno 94,3 % głosujących opowiedziało "Nie".