Ryzykowna technologia

2012-03-14

Z raportu opracowanego przez organizację konsumencką Food & Water Europe wynika, że wydobycie gazu łupkowego metodą hydraulicznego szczelinowania może doprowadzić do nowego ogólnoświatowego kryzysu zasobów wodnych. Organizacja chce doprowadzić do zakazu stosowania ryzykownej technologii.

Hydrauliczne szczelinowanie, zwane także frackingiem stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego podczas gdy przemysł energetyczny stara się o dostęp do złóż ropy i gazu uwiezionego w formacjach skalnych, głęboko pod poziomem gruntu.

"Fracking to niebezpieczny amerykański towar eksportowy, do którego kraje mające nadzieje na eksploatację gazu łupkowego powinny podejść bardzo krytycznie" - mówi Wenonah Hauter, Dyrektor Wykonawcza Food & Water Europe. "Nowoczesne odwierty oraz hydrauliczne szczelinowanie niosą ze sobą destrukcję środowiska naturalnego i poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego obywateli. Jednak najpoważniejszym problem jest zagrożenie jakie fracking stanowi dla zasobów wodnych."

Według raportu zatytułowanego Fracking: The New Global Water Crisis (Fracking: Nowy Globalny Kryzys Zasobów Wodnych), liczne kraje w różnych miejscach świata zmagają się z decyzją o rozpoczęciu odwiertów pozwalających na eksploatację gazu łupkowego. W Europie, Francja i Bułgaria wprowadziły zakazy hydraulicznego szczelinowania pod naciskiem opinii publicznej i ze względu na protesty obywateli, podczas gdy Polska wiąże wielkie nadzieje z gazem łupkowym. W Chinach i w Argentynie, ekstrakcja gazu łupkowego odbywa się przy wsparciu rządu. W Afryce Południowej filia Royal Dutch Shell może uzyskać pozwolenie na eksploatację gazu łupkowego, jeśli opinia dotycząca wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko będzie pozytywna.

Przemysł energetyczny zapewnia, że wydobycie gazu łupkowego metodą hydraulicznego szczelinowania przyniesie ogromne korzyści ekonomiczne dla lokalnych społeczności. Raport Food & Water Europe pokazuje, że takie twierdzenia nie mają pokrycia w rzeczywistości, gdyż korzyści odnoszone przez miejscowych są krótkotrwale, niewspółmierne do zagrożenia i kosztów społecznych przez nich ponoszonych. Zatrudnienie, budownictwo, zapotrzebowanie na domy oraz opłaty za korzystanie ze złóż gazu łupkowego będą najpierw rosnąć w okresie boomu, by wkrótce zmniejszyć się wraz ze zmniejszaniem się ilości gazu w danym odwiercie. Korporacje przeniosą swoje operacje hydraulicznego szczelinowania gdzieś indziej pozostawiając po sobie ślady działalności w tym zanieczyszczenie środowiska i księżycowy krajobraz.

"Gdy przemysł energetyczny odnosi korzyści z tej technologii, staje się ona katastrofalna w skutkach dla Amerykanów narażonych na zanieczyszczenia środowiska. Doświadczyli oni wielu niekorzystnych efektów frackingu a zwłaszcza zanieczyszczeń wody. W wielu amerykańskich domach na terenach gdzie prowadzony jest fracking, woda w kranie nie nadawała się do mycia, gotowania, a tym bardziej do picia. Czy inne kraje chcą przeżyć taki koszmar?" - pyta Wenonah Hauter.

Raport wspomina o tym, że eksploatacja gazu ziemnego jest zwykle propagowana przez przemysł jako bardziej przyjazna dla środowiska niż eksploatacja innych zasobów. Niedawne badania wskazują, że zależność od gazu łupkowego może przyspieszyć niekorzystne zmiany klimatyczne w następnych dekadach.

"Efekty eksploatacji gazu łupkowego można podsumować krótko: dobre dla przemysłu energetycznego i związanych z nim korporacji i złe dla społeczności lokalnych" - stwierdza Hauter. "Prawodawcy na całym świecie muszą dowiedzieć się jak negatywnie wpłynął fracking na życie amerykańskich społeczności. To, co dzieje się w USA powinno służyć jako przestroga dla innych krajów. Kraje te powinny wprowadzić zakazy dla pozyskiwani gazu łupkowego metodą hydraulicznego szczelinowania zanim będzie za późno."

Food & Water Europe jest europejskim programem organizacji pożytku publicznego Food & Water Watch z Waszyngtonu, która pracuje na rzecz zapewnienia konsumentom czystej wody i bezpiecznej żywności tak w Europie jak i na świecie. Sprzeciwiamy się korporacyjnej kontroli nad zasobami żywności i wody, zwiększamy świadomość konsumentów na temat produktów spożywczych i wody i inspirujemy ludzi do walki o jakość zasobów wodnych i żywnościowych.

Źródło: Food & Water Europe