Program Liderzy PAFW

2012-03-14

Program skierowany jest do osób, które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić; chcą się rozwijać, jako liderzy i wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość.

Program trwa 12 miesięcy i jest dostosowany do zróżnicowanych potrzeb każdego uczestnika, niezależnie od obszaru jego działania. W ramach programu uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim: pracują z tutorem - osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po jego zakończeniu, jako absolwenci, pozostają pod opieką PAFW w ramach programu „Alumni", w którym aktywnie tworzą sieć liderów i korzystają ze wsparcia.

Program jest nieodpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenia.

Zgłoszenia do 26 marca 2012 roku.

Więcej informacji