"Masz głos, masz wybór"

2012-04-02

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Fundacja im. Stefana Batorego zapraszają do udziału w akcji - "Masz głos, masz wybór"

Organizatorzy proponują uczestnikom/czkom dwa działania:

  • Miej wpływ na planowanie wydatkowania środków w swojej gminie, dotyczącego monitorowania funduszu korkowego, czyli środków pozyskiwanych z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które powinny być przeznaczane na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Więcej informacji
  • Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego, dotyczącego wspierania wprowadzania funduszu sołeckiego, czyli środków będących częścią budżetu gminy, służących poprawie życia mieszkańców, o których decydują wyłącznie mieszkańcy. Więcej informacji

Trwa nabór 25 osób do realizacji każdego działania! Osoby te zostaną objęte wsparciem, w ramach którego organizatorzy oferują:

  • szkolenie dotyczące każdego z działań: 11 - 13 maja 2012 w Warszawie. W ramach szkolenia m.in.; wykład na temat tego, z czego składa się budżet gminy, porady eksperckie w każdym z tematów, praktyczne rady i wskazówki w formie warsztatów
  • narzędzia internetowe do uzupełniania danych i kontaktowania się z wszystkimi uczestnikami akcji,
  • wsparcie przez cały okres trwania działania, czyli od maja do grudnia 2012 roku. W ramach wsparcia - opieka koordynatorów, ekspertek i ekspertów z wybranego tematu, porady prawne.
  • mini grant na sfinansowanie inicjatyw w ramach akcji "Masz głos, masz wybór

Zdobądź unikalne doświadczenie oraz poznaj inne zaangażowane osoby z całej Polski! Zgłoszenia do 12 kwietnia 2012 roku.
Formularz zgłoszeniowy 

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Pieczyńska: pomoc@sllgo.pl, tel. 22 844 73 55