"Siejemy przyszłość dla rolnictwa wolnego od GMO"

2012-04-13

W dniach 14 - 29 kwietnia 2012 roku odbywają się w całej Polsce
różne wydarzenia w ramach międzynarodowej akcji "Wspólnie siejemy przyszłość dla rolnictwa wolnego od GMO".
Działania polegają na wspólnym siewie ekologicznych i tradycyjnych nasion i promocji tych nasion. Siejemy na wsi - w gospodarstwach rolnych i w mieście - do doniczek. Prowadzimy akcje edukacyjno-informacyjne i wymieniamy się własnymi dobrymi nasionami.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi zaprasza do udziału w zaplanowanych wydarzeniach lub zorganizowanie własnego. 

Wpieraj działania na rzecz Polski wolnej od GMO!