"Dobry Klimat dla Powiatów"

2012-04-18

Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich zapraszają na I Samorządową Konferencję Klimatyczną, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 roku w Centrum Konferencyjnym w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.

Konferencja wieńczy pierwszy etap projektu „Dobry klimat dla powiatów" i ma na celu rozpoczęcie działań sieci powiatów związanych deklaracją „Dobry Klimat dla Powiatów". Głównymi adresatami konferencji są samorządy lokalne: powiatowe i gminne. Konferencję zaplanowano dla uczestników z całej Polski, głównie reprezentantów 114 powiatów uczestniczących w projekcie.

Uczestnicy ponoszą jedynie koszty podróży, natomiast nocleg i wyżywienie pokrywają organizatorzy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczególnie zapraszamy starostów i prezydentów miast na prawach powiatu oraz osoby zajmujące się sprawami środowiska w urzędach powiatowych. Zgłoszenia prosimy dokonywać na załączonym formularzu.
W załączeniu list prezesów Związku Powiatów Polskich oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju i program konferencji.

Konferencja jest częścią obchodów 20-lecia programu LIFE+

Oprócz partnerów projektu „Dobry klimat dla powiatów" w organizacji konferencji uczestniczy także Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach projektu COM2COM finansowanego ze środków programu Intelligent Energy Europe.