"Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"

2012-04-18

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, o rozpoczęciu naboru do XII edycji ogólnopolskiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów". Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów, ich promocja, a także zachęcanie mieszkańców do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu oraz przygotowanie producentów do ubiegania się o odpowiednią prawną ochronę, zgodną ze standardami obowiązującymi w UE.

Konkurs odbędzie się w dniu 21 lipca 2012 roku w Szczecinie.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia produktu

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 maja 2012 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
z dopiskiem: Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo"