„Ściele się wesele”

2012-04-25

Ślub i wesele zawsze były ważnym, a jednocześnie radosnym wydarzeniem, zapowiadającym zabawę, taniec, śpiew, ucztę i wielką odmianę w monotonnej codzienności. Wydarzeniem tym przez całe tygodnie, oprócz rodziny, żyli wszyscy znajomi i cała lokalna społeczność. Był to naturalny moment przejścia z dzieciństwa w dorosłość, dlatego towarzyszyły mu rytuały i obrzędy o charakterze społecznym, magicznym i religijnym, wyrażające wartość dziewictwa i niewieściej cnoty, oraz aprobatę legalnego małżeńskiego pożycia, które dziewczyna miała już niebawem zacząć.

Projekt Przeglądu zakłada: konkurs spektakli o tematyce weselnej, organizację pokazu pięciu najlepszych zespołów, a także - dla laureata Przeglądu - warsztatów z techniki mowy, elementarnych zadań aktorskich, reżyserii i reżyserii światła na profesjonalnej teatralnej sali prób, z twórcami teatru zawodowego: aktorami i reżyserem. Projekt przewiduje także otwarty dla publiczności wieczór folklorystyczny z potańcówką "Wesele na dechach". Wszystkie elementy Przeglądu będą rejestrowane, z czego następnie powstanie film.
Przegląd dotyczy zespołów teatralnych z całej Polski, które czerpią inspirację z kultury tradycyjnej swojego regionu. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie grupy bez ograniczeń wiekowych, działające prywatnie lub w oparciu o organizacje, szkoły, parafie, instytucje kulturalne, uniwersytety trzeciego wieku, czy w ramach organizacji pozarządowych.

Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest nadesłanie zgłoszenia wraz z zapisem DVD zgłaszanego spektaklu na adres: Maja Margasińska, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa.

Zgłoszenia można przesyłać do 30.06.2012 roku.

Gala Przeglądu odbędzie się 17 listopada 2012 roku na scenie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

W załączeniu: