„Aktywne i stabilne NGO”

2012-04-25

„Aktywne i stabilne NGO" to cykl trzyczęściowych bezpłatnych szkoleń dla pracowników, wolontariuszy a także członków organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenach wiejskich i
małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego .
„Aktywne i stabilne NGO" to możliwość podnoszenia kompetencji kadrowych z zakresu:

 • zarządzania ludźmi i finansami organizacji 
 • finansowania działalności 
 • współpracy z Administracją Publiczną

„Aktywne i stabilne NGO" to możliwość poznania nowych ludzi i nawiązania współpracy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów.
Moduł I ( 3 dni szkoleniowe ) 25-27 maja 2012 roku:

 • Upowszechnianie procedur współpracy NGO z JST powiatowym i gminnym, w tym rocznych/wieloletnich programów współpracy JST z NGO 
 • Analiza lokalnych zasobów i możliwości zawiązywania partnerstw między NGO, JST i biznesem 
 • Diagnoza problemów dotyczących współpracy między NGO a JST oraz bariery rozwoju NGO 

Moduł II ( 3 dni szkoleniowe ) 15-17 czerwca 2012 roku:

 • Tworzenie i planowanie projektów społecznych, źródła ich finansowania, 
 • Dokumenty strategiczne i ich rola w przygotowaniu projektów, 
 • Metodologia i zarządzanie projektami 
 • Inne źródła finansowania NGO ( darowizny, środki własne - odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza) 
 • Zarządzanie finansami

Moduł III (3 dni szkoleniowe ) 6-8 lipca 2012 roku:

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Pozyskiwanie i współpraca z wolontariuszami

Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników. 

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@slif.org.pl
Więcej informacji:
Łukasz Malinowski
Tel: 505 748 353
e-mail: rekrutacja@slif.org.pl
Zgłoś się i daj szanse rozwoju swojej organizacji!