Czy potrzebujemy żywności genetycznie modyfikowanej?

2012-06-11

Serdecznie zapraszamy 19 czerwca 2012 roku o godz. 18.00 na V spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej. Spotkanie odbędzie się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, ul. Aleja Wojciecha Korfantego 6.

Gościem KME będzie Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska - biolog molekularny, pracownik naukowy w Instytucie Onkologii w Gliwicach, działaczka społeczna i dziennikarka obywatelska.

Temat: Czy potrzebujemy żywności genetycznie modyfikowanej?
Czy genetycznie modyfikowane organizmy to zbawienie czy zagrożenie w dzisiejszym świecie? Czy żywność otrzymana z odmian GMO może być szkodliwa? Czy uprawa GMO jest opłacalna i stanowi rozwiązanie problemu głodu na świecie? Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie? Dlaczego Europa broni się przed genetycznie modyfikowanymi roślinami? Czy możliwa jest koegzystencja upraw tradycyjnych a GMO? Jakie mogą być skutki ekologiczne i społeczne upraw GMO?

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska:

  • gliwiczanka z kresowymi korzeniami
  • członkini Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska oraz ekspert zapraszany przez kancelarie Sejmu i Prezydenta na debaty o GMO
  • wspiera merytorycznie działania ogólnopolskiej Koalicji "Polska Wolna od GMO"
  • radna Rady Osiedlowej Śródmieście w Gliwicach w kadencji 2008-2011
  • prowadzi działalność społeczną na rzecz ochrony drzewostanów miejskich i dziedzictwa kulturowego
  • publikuje w portalach internetowych oraz w lokalnych wydawnictwach "Życie naszego Powiatu" i "Gliwiczanie Razem"
  • prowadzi stronę internetową poświęconą kresowemu miasteczku Komarno koło Lwowa

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski)
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego "Meritum" 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia.

W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka.

Spotkania Klubu odbywają się w 3-ci wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach (Aleja Wojciecha Korfantego 6).