"Energia Zmian"

2012-06-21

Fundacja EkoRozwoju we Wrocławiu zaprasza na panel dyskusyjny "Energia Zmian". Zapraszamy 27 czerwca 2012 roku na godzinę 16.30
do sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza przy ulicy Sapieżyńskiej 10a, w Warszawie.

W programie:

  • dyskusja "Jeśli nie gaz łupkowy to co?" - w ciągu ostatniego tygodnia z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce wycofał się Exxon Mobil,
  • prezentacja książki "Zrównoważona energia - bez pary w gwizdek" prof. David'a MacKay'a
  • wykład wprowadzający - prelegent Marcin Popkiewicz, tłumacz i realizator adaptacji książki do polskich warunków, fizyk, koordynator Zespołu ds. Zmian Klimatu w Fundacji Nasza Ziemia
  • dyskusja

Dla zainteresowanych dostępne będą książki, niestety w ograniczonej ilości. Książka dostępna jest także w wersji elektronicznej

Panel dyskusyjny jest częścią ogólnopolskiej kampanii "Klimatyczna energia", promującej racjonalne gospodarowanie energią. Celem kampanii jest aktywna edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie racjonalnego użytkowania energii. W celu zwiększenia siły oddziaływania kampania powiązana jest z aktualnymi tematami zmian klimatu i odpowiedzialności energetycznej.

Więcej o akcji