Turystyka kreatywna

2012-07-10

Zapraszamy do Sierakowa Sławieńskiego (Wioska Hobbitów) koło Koszalina na warsztaty pn. Turystyka kreatywna: mikroprodukty i animacja. Termin: 1- 5 sierpnia 2012 roku.

Podczas zajęć będziemy tworzyli pomysły na niskonakładowe produkty turystyki kreatywnej na wsi oraz uczyli się różnych form animacji a następnie testowali je w praktyce. Warsztaty będą miały charakter uczenia się w działaniu i w zabawie. W ramach warsztatów można też będzie opracować swój pomysł na mikroprodukt i skonsultować go z ekspertami.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli samorządów gminnych oraz Lokalnych Grup Działania i innych organizacji oraz firm działających w sferze rozwoju obszarów wiejskich a także inne osoby zainteresowane turystyką kreatywną i animacją oraz dobrą zabawą.

Program:

1 sierpnia, środa

 • Przyjazd do godz. 14.00
 • 14.00 - 15.00 Obiad
 • 16.00 - 19.00 Turystyka kreatywna i jej mikroprodukty na tle gospodarki wiedzy, doznań i twórczości
 • 19.00 - 20.00 Kolacja
 • 20.00 - 22.00 Trening animacji, zabawa i turystyka kreatywna

2 sierpnia, czwartek

 • 8.00 - 9.00 Śniadanie
 • 9.00 - 11.00 Prezentacja wybranych mikroproduktów turystycznych z wiosek i gospodarstw tematycznych
 • 11.00 - 11. 30 Przerwa
 • 11.30 - 13. 30 Zajęcia warsztatowe - tworzenie pomysłów na kreatywne mikroprodukty turystyki wiejskiej
 • 13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00 - 19.00 Ciąg dalszy zajęć warsztatowych
 • 19.00 - 20.00 Kolacja
 • 20.00 - 22.00 Trening animacji

3 sierpnia, piątek

 • 8.00 - 9.00 Śniadanie
 • 9.00 - 13.30 Zajęcia warsztatowe - praca nad wybranymi pomysłami - od pomysłu do realizacji
 • 13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00 - 19.00 Zajęcia warsztatowe - praca nad wybranymi pomysłami - od pomysłu do realizacji
 • 19.00 - 20.00 Kolacja
 • 20.00 - 22.00 Trening animacji

4 sierpnia, sobota

 • 8.00 - 9.00 Śniadanie
 • 9.00 - 11.00 Przygotowanie do udziału w Jarmarku Hobbitów pn. „Inwazja smoków"
 • 11.00 - 22.00 Zajęcia praktyczne - testowanie wybranych mikroproduktów i form animacji podczas Jarmarku Hobbitów - „Inwazja smoków", udział w innych wydarzeniach jarmarku.

5 sierpnia, niedziela

 • 9.00 - 10.00 śniadanie
 • 10.00 - 11.00 Podsumowanie warsztatów
 • 11.30 - 13.00 Praca nad własnymi projektami, konsultacje indywidualne
 • 13.00 Obiad i zakończenie warsztatów

Cena:

550 zł od osoby (nocleg w warunkach schroniskowych)

750 od osoby (nocleg w agroturystyce)  

Zgłoszenia: stowarzyszeniehobbiton@wp.pl, tel. 606 122 181