"Agro Pomerania 2012"

2012-07-12

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w XXV Barzkowickich Targach Rolnych „AGRO POMERANIA 2012", które odbędą się w dniach 7-9 września 2012 roku w Barzkowicach.
Celem Targów jest promowanie krajowych i zagranicznych nowości w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz pokazanie dobrych praktyk rolniczych.

Zaprezentujemy:

  • najnowsze maszyny, urządzenia i środki do produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • nowoczesny sprzęt ogrodniczy, materiał szkółkarski, małą architekturę ogrodową,
  • zwierzęta hodowlane,
  • bogatą ofertę doradczą, w tym agroturystyczną

W czasie Targów odbędzie się również "VII Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa" oraz "Wystawa Malarska".

Regulamin Targów

Karta zgłoszenia dla rękodzielników/czek

Zgłoszenie uczestnictwa w "VII Międzynarodowej Wystawie Rękodzielnictwa"