"Komunikacja w społeczności lokalnej"

2012-07-20

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty "Komunikacja w społeczności lokalnej", które odbędą się w dniach 28-30 września 2012 roku.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Do udziału w warsztatach zapraszamy tylko i wyłącznie dwuosobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej. Pierwszeństwo zakwalifikowania się na listy uczestników będą miały te osoby, które wcześniej uczestniczyły w organizowanych przez Fundację warsztatach pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych" i/lub „Zarządzanie projektami społecznymi".

Warsztat prowadzony jest przez psycholożkę społeczną mającą doświadczenie w szkoleniach dotyczących komunikacji społecznej i tzw. „umiejętności miękkich".

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników/czek do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
Podczas 2-dniowego warsztatu, jego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób w małych, lokalnych środowiskach, budować trwały kontakt, oparty na wiarygodnym przekazie/komunikacie. Na warsztacie nie uczymy technik a tworzenia przekazu opartego na wzajemnym szacunku i szczerości.

Zgłoś się!

Źródło informacji: Biuletyn Fundacji Wspomagania Wsi lipiec 2012