Czerwona kartka dla posłów

2012-07-20

Posłowie PO-PSL przegłosowali projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, druk nr 457. Projekt będzie głosowany w Senacie na posiedzeniu 25-26 lipca 2012 roku. Przegłosowanie i wprowadzenie tej propozycji ustawy oznacza, że aż do roku 2017 będziemy mieć w sprzedaży tylko pasze z GMO. To bardzo poważne zagrożenie suwerenności żywnościowej Polski (w przypadku losowego lub strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego) i uzasadnione obawy podwyżek żywności.

Potrzebna jest natychmiastowa akcja, która przekona senatorów do głosowania przeciwko tej ustawie lub do wprowadzenia w niej koniecznych zmian.

 

Źródło informacji: ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi