"Kobiety wiejskie szansą dla wsi"

2012-08-20

Słowacki Instytut Rolny zaprasza w dniach 1-5 października 2012 roku na międzynarodowe warsztaty pt. "Kobiety wiejskie szansą dla wsi"
Miejsce spotkania: Nitra na Słowacji.

Celem warsztatów jest rozwój i promocja kluczowych umiejętności kobiet z terenów wiejskich w obszarach ekonomicznym i osobowym. Warsztaty umożliwią wymianę doświadczeń między uczestniczkami, które mogą zachęcić do realizacji własnych pomysłów lub rozwijania dotychczasowej działalności w kierunku małych usług czy biznesu.
Nabór do udziału w warsztatach organizowany jest w ramach Europejskiego Programu GRUNDTVIG. Organizator określił następujące kryteria naboru: kobiety w wieku powyżej 30 lat, miejsce zamieszkania - tereny wiejskie, średni poziom znajomości języka angielskiego, podstawowa wiedza z technologii IT, poszukiwanie nowych możliwości rozwoju i zatrudnienia na obszarach wiejskich, chęć nauki nowych umiejętności i technologii ICT oraz podzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami. Szczególną korzyścią jest członkowstwo w LGD lub w organizacji kobiecej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wybrane uczestniczki same organizują sobie transport do Bratysławy i/lub Nitry. Organizator zwraca uczestniczkom koszty podróży po dostarczeniu biletów i kart pokładowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 września 2012 roku na adres poczty elektronicznej: kobidova@agroinstitut.sk