„Gwiazdy Dobroczynności”

2012-09-12

Ruszyła IV Edycja Plebiscytu o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności", który promuje najbardziej zaangażowane społecznie polskie gwiazdy kina, teatru, telewizji oraz sportu.
Głównym Partnerem IV Edycji Plebiscytu jest „SHOW" - magazyn o gwiazdach i stylu życia (Grupa Bauer Media) wspierany medialnie przez miesięczniki „Twój STYL" oraz „PANI". Inicjatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Plebiscyt zostanie ogłoszony w SHOW nr 19/2012 (na rynku 10.09.2012) oraz na stronie gwiazdydobroczynnosci.pl
Dobroczynne Gwiazdy to ludzie, którzy wykorzystują swoją popularność, aby pomagać potrzebującym. Ich postawa i dobre serce są najpiękniejszym przykładem tego, że wystarczy odrobina dobrej woli, czasu i zainteresowania, aby zmienić czyjeś życie. Są wzorem, który trzeba szeroko pokazywać, bo może być impulsem do działania dla innych.

„Gwiazdy Dobroczynności" to największa kampania medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt publiczności mający na celu promocję zaangażowania społecznego Gwiazd. To również szansa dla organizacji społecznych, które współpracują z gwiazdami. Cały dochód z Plebiscytu przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, który wspiera organizacje charytatywne w Polsce.
Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności" przyznawany jest w 5 kategoriach: Wolontariusz, Własna działalność społeczna, Twarz kampanii społecznej, Darczyńca organizacji społecznej, Zaangażowanie w program społeczny.

Zgłoszenia do Plebiscytu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd oraz same gwiazdy. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu wskaże do 25 najlepszych kandydatur, spośród których w drodze otwartego głosowania na stronie gwiazdydobroczynnosci.pl zostaną wyłonieni Laureaci.

Kapituła Plebiscytu przyznaje również specjalną Gwiazdę Dobroczynności - Honorową Gwiazdę Dobroczynności, a Magazyn SHOW może przyznać tytuł „Nagroda Specjalna Gwiazdy Dobroczynności magazynu SHOW" osobie, która wykazuje się działalnością społeczną zasługującą, w ocenie przedstawicieli magazynu SHOW, na szczególne uznanie.

Wnioski zgłoszeniowe przyjmowane będą od 10 września do 14 października 2012 roku. Szczegółowe informacje, elektroniczny wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin Plebiscytu dostępne są na stronie gwiazdydobroczynnosci.pl Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach dwutygodnika SHOW w lutym 2013 roku.