„Filozoficzne dylematy zrównoważonego rozwoju”

2012-09-13

Śląski Ogród Botaniczny, Pracownia Badań nad Systemami Adaptacyjnymi zaprasza do udziału w kameralnym seminarium zatytułowanym „Dylematy filozofii zrównoważonego rozwoju". Seminarium stanowi część obchodów Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Intencją organizacji seminarium jest stworzenie okazji do weryfikacji stanowisk filozoficznych w zderzeniu z realnymi problemami naszej współczesności.

Śląski Ogród Botaniczny prowadzi badania i działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, edukacji na rzecz zrównoważonej przyszłości, osadnictwa zintegrowanego z lokalnymi ekosystemami, inicjowania, wspierania i rozwoju procesów adaptacyjnych do zmian środowiskowych, itp. Wszystkie te aktywności wymagają pogłębionej refleksji nad podstawami współczesnej cywilizacji oraz badania alternatywnych zespołów założeń filozoficznych fundujących różne typy zrównoważonych porządków społecznych. Jeżeli seminarium i jego założenia spotka się z zainteresowaniem środowiska filozofów oraz zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin, to istnieje możliwość corocznych spotkań w plenerach ogrodu botanicznego.

Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, Sala turkusowa.
Czas: 21 wrzesień (piątek) 2012 roku, godz. 10.00 - 15.00.

Program seminarium

W związku z ograniczoną listą miejsc proszę o potwierdzenie udziału w seminarium: bogrod@interia.pl