Dzikie ptaki - niech żyją!

2012-11-14

Serdecznie zapraszamy na VIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej 28 listopada 2012 roku, godz. 17.30. Miejsce spotkania: Kinoteatr Rialto, Katowice, ul. Św. Jana 24.

Gościem KME będzie Zenon Kruczyński - publicysta i aktywista ekologiczny. 
Temat: Dzikie ptaki to jedne z najpiękniejszych istot na Ziemi, są uosobieniem wolności. Nie zgadzam się na ich zabijanie. Niech Żyją!

Myślistwo w postaci, która wyrodziła się we współczesnym świecie, jest anachronicznym przeżytkiem. Myśliwi mają ustawowe uprawnienia do zabijania zwierząt, także dzikich ptaków. Tę legitymację prawną, ustawową, dostali od społeczeństwa - również od Ciebie i ode mnie. Ta wąska grupa ludzi, około 0,11 mln., ma pełne prawa do ich zabijania. Pozostałe 37, 9 mln. ludzi w Polsce jest ubezwłasnowolniona i całkowicie pozbawiona tych praw. Gdybyś chciał/chciała, aby ta sarna czy też kuropatwa żyły i cieszyły Twoje oczy - nie masz żadnych szans na jej ochronienie, zostaną bez pardonu zastrzelone. Strzelanie do migrujących ptaków to okrucieństwo i zaprzeczenie wobec coraz częściej podejmowanych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody. Wolność ptakom! Zabijanie dla przyjemności, sportu, hobby, nie powinno być w żadnym kraju dozwolone. Nikt nie zabija ptaków dlatego że jest głodny, lecz tylko dla swego kaprysu i zabawy. Nie musimy polować, by przeżyć. Czas najwyższy pożegnać relikty jaskiniowych sposobów na przeżycie. Dziki ptak to jedna z najpiękniejszych istot na tym świecie. Jest kwintesencją wolności i niezależności. Zabijanie ptaków to zabijanie piękna. Zostaw kaczki dzieciom! Co możemy zrobić, aby odzyskać swój wpływ na nasze wspólne dobro - przyrodę, zwierzęta i ptaki? Możemy się na to nie zgodzić. Ja się nie zgadzam na zabijanie dzikich ptaków!

Zenon Kruczyński - publicysta i aktywista ekologiczny, autor książki "Farba znaczy krew". Zawodowo zajmuje się pomaganiem ludziom w obszarach stresu, nauczyciel mindfulness w Instytucie Psychoimmunologii w Gdyni, trenuje mentalnie sportowców wysokiego wyczynu.

Organizatorzy spotkania:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski)
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum" 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia.

W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka.

Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatr RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24).