Kto jest najlepszy z najlepszych?

2012-11-27

Ruszyła XVI edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Wskaż swojego kandydata! Niech najlepsze, godne tego tytułu firmy, pozna cała Polska! Wnioski można składać do 31 stycznia 2013 roku.

„Dobroczyńca Roku" sprawia, że firma, która pomaga innym, staje się dzięki temu silniejsza na rynku. Dążymy do tego, by już nikt nie dzielił firm według archaicznego podziału na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym. Dobro jest jedno! Pokażmy całej Polsce tych, dla których działania społeczne są równie ważne, co sukces w biznesie. Tych, którzy nam pomogli, zgłośmy do tytułu „Dobroczyńca Roku 2012".

Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku"?
W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Każdy projekt firmy, który jest skutecznym pomysłem na czynienie dobra, ma szansę wygrać i zabłysnąć przed całą Polską. W poprzednich edycjach nominowano ponad 4000 takich firm. Poznajmy kolejne!

Kto może zgłosić firmę do tytułu „Dobroczyńca Roku 2012"?
To proste: organizacje pozarządowe, pracownicy zgłaszanej firmy, a nawet ona sama. Równie prosta jest procedura: wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie: www.dobroczyncaroku.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2013 roku.
Kategorie konkursowe:

  • Współpraca firmy z organizacją pozarządową - firmę do konkursu może zgłosić organizacja pozarządowa.
  • Lokalne zaangażowanie społeczne firmy - firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie (ODL) lub instytucje korzystające z pomocy ODL. 
  • Strategia społecznego zaangażowania firmy - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
  • Wolontariat pracowniczy - firma może być zgłoszona przez jej pracowników lub zgłosić się sama.

Chcesz zgłosić „Dobroczyńcę Roku 2012"? Wejdź na stronę www.dobroczyncaroku.pl, uważnie przeczytaj Regulamin i wypełnij wniosek. Twoje zgłoszenie, podobnie jak inne, zostanie ocenione przez naszych ekspertów. To oni wskażą najlepsze kandydatury, spośród których Kapituła Konkursu wybierze:

  • laureatów w kategoriach Strategia społecznego zaangażowania firmy oraz Lokalne zaangażowanie firmy,
  • finalistów w kategorii Współpraca firmy z organizacją pozarządową i Wolontariat pracowniczy, którzy wezmą udział w otwartym głosowaniu online w kwietniu 2013 roku, na drodze którego wyłonieni zostaną laureaci.

Zwycięzców poznamy w maju 2013 roku podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

Kontakt:
Dagmara Kruczkowska
d.kruczkowska@filantropia.org.pl
tel. +4822 622 01 22 

Patrycja Rokicka
p.rokicka@filantropia.org.pl
tel. +4822 622 01 22

***

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku" jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Darczyńcą tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma Ernst & Young.
Partnerami szesnastej edycji Konkursu są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan", Business Centre Club, Polska Rada Biznesu, UNDP Polska - The United Nations Development Programme, Global Compact - UN Global Compact w Polsce, Związek Firm PR i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
Patronat medialny nad Konkursem objęli: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portal Gazety Wyborczej wyborcza.pl, portal odpowiedzialnybiznes.pl, portal kampaniespoleczne.pl, serwis CSRinfo.org, e-magazyn Marketing Przy Kawie, magazyn Purpose, kwartalnik CR Navigator, tygodnik Wprost, program BIZON - Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, telewizja TVN CNBC.
Głównym partnerem branżowym jest wortal PRoto.pl.
Konkurs wspiera McKinsey&Company, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, So what? -Communication & Public Relations I FreshMail.