Dzikie zwierzęta w lasach - metody ochrony

2013-02-08

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie zaprasza do udziału w IX Konferencji z cyklu "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie", która odbędzie się w Rogowie w dniach 27-28 marca 2013 roku.
Temat przewodni konferencji brzmi:
Metody ochrony i gospodarowania populacjami dzikich zwierząt w lasach.

Planowane sesje tematyczne:

  • Lasy jako ostoja gatunków dzikich zwierząt
  • Łowiectwo a ochrona dzikich zwierząt
  • Metody zapobiegania kolizjom drogowym ze zwierzętami
  • Rola i zasady funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt
  • Efektywność reintrodukcji jako metody ochrony zagrożonych gatunków
  • Wdrażanie nowoczesnych technik badawczych w ochronie dzikich zwierząt

Termin zgłaszania propozycji referatów upływa 25 lutego 2013 r.

Więcej informacji