Projekt programu FIO 2014 - 2020

2013-02-13

Spotkanie konsultacyjne projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 rozpocznie się w dniu 26 lutego 2013 r. o godz. 9.00 w sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Organizatorami spotkania jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. W konsultacjach projektu uczestniczyć będą przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zakres tematyczny spotkania dotyczy:

  1. Prezentacji Programu Operacyjnego FIO 2012 - 2020.
  2. Zebrania uwag dotyczących programu FIO.
  3. Analiza poszczególnych priorytetów.
  4. Warsztatów, podczas których dyskutowane będą:
  • ogólne założenia FIO, kierunki wsparcia, w tym cele FIO,
  • formy realizacji FIO, w tym system realizacji FIO regionalny czy krajowy, regranting,
  •  realizatorzy i odbiorcy działań w ramach FIO.

Zgłoszenia przyjmujemy faxem na numer tel. 91 44 16 231 lub drogą mailową na adres mpieczynska@wzp.pl do dnia 21.02.2013 r.

Szczegółowe informacje o spotkaniu