Mała Szkoła

2013-02-14

Federacja Inicjatyw Oświatowych wydała poradnik dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących Małe Szkoły.

Pierwsza część dotyczy zakładania i prowadzenia szkoły oraz przedszkola. Można w niej znaleźć artykuły prawne wyjaśniające uwarunkowania i procedury dotyczące zakładania szkół publicznych i niepublicznych, finansowania tego typu placówek, a także porady dotyczące tego, jaki organ prowadzący wybrać chcąc przejąć placówkę zagrożoną likwidacją. 

W drugim dziale autorzy skupili się na działalności SRW wykraczającej poza prowadzenie placówki. Autorami tej części poradnika są zarówno eksperci, jak i praktycy, którzy opisują swoje doświadczenia i realizowane projekty w najróżniejszych obszarach związanych z prowadzeniem stowarzyszenia na wsi. 

Trzecia część związana jest ze współpracą z różnymi instytucjami - gminą, powiatem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, itp. W tym dziale autorzy wyjaśniają zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i opisują od strony prawnej możliwości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem, pokazują także przykłady budowania relacji organizacji pozarządowych z gminami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

W poradniku opublikowano także Standardy pracy Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, które stanowią pewną propozycję wypracowaną przez zespół składający się z praktyków działających w SRW oraz ekspertek Federacji Inicjatyw Oświatowych. Mają one służyć pogłębieniu refleksji nad jakością pracy SRW i edukacji w prowadzonych przez nie placówkach, oraz roli SRW w środowisku lokalnym. 

"Inspiracje" to dodatek, gdzie zamieszczono dwa artykuły zawierające wiele refleksji ważnych i potrzebnych Stowarzyszeniom Rozwoju Wsi. Pierwszy, to artykuł napisany przez dr Annę Potok, ekspertkę od lat działającą na rzecz rozwoju wsi, jedną z inicjatorek programu Lider w Polsce, która przedstawia rolę jaką pełnią lub mogą pełnić Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w budowaniu kapitału społecznego, współdecydując o lokalnej polityce (nie tylko oświatowej), czy kształtując aktywne postawy. Drugi to wywiad z dr Andrzejem Sadowskim, wiceprezydentem Centrum im. Adama Smitha, w którym dr Sadowski pokazuje, w jaki sposób każdy obywatel naszego kraju jest współodpowiedzialny za jakość życia, jakość edukacji swoich dzieci i ich przyszłość.

Publikacja do pobrania