Zarządzanie zasobami naturalnymi

2013-02-24

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w regionalnym warsztacie nt. zarządzania zasobami naturalnymi: Future Workshop on Resources in the EU, który odbędzie się w Pradze (Czechy) w dniach 2-5 kwietnia 2013 roku.

W większości krajów, modele ekonomiczne i obecne wzorce konsumpcji są silnie uzależnione od eksploatacji ograniczonych nieodnawialnych źródeł energii. Inwestycje w ich wydobycie i dystrybucję często mają negatywny wpływ na perspektywy rozwoju krajów posiadających bogate złoża zasobów naturalnych.

Odpowiedzią na niedobór zasobów jest coraz bardziej agresywny handel i polityka inwestycyjna skierowana na destrukcyjną eksploatację zasobów w obszarach marginalnych (lasy, oceany, żyzne grunty rolne itp.). Te krótkoterminowe rozwiązania często wykorzystują technologie, które służą głównie interesom firm międzynarodowych (np. inżynieria genetyczna, biopaliwa i energia jądrowa), a nie są rozwiązaniami zrównoważonymi ekologicznie ani społecznie.

Innym rozwiązaniem jest próba zastąpienia pewnych zasobów z innymi - np. paliwa kopalne biomasą, wykorzystanie pierwiastków ziem rzadkich dla technologii energetyki odnawialnej. Jednak w związku z rosnącą liczbą ludności na świecie i konsumpcją, technologie te nie rozwiązują podstawowego problemu wykładniczego wzrostu zużycia ograniczonych zasobów planety.
Z okazji 20. rocznicy Szczytu Ziemi w Rio, temat polityki zarządzania zasobami naturalnych jest uważany przez Fundację im. Heinricha Bölla (HBS) za najważniejszy w nadchodzących latach. W 2013 roku odbędzie się Międzynarodowy Szczyt Zarządzania Zasobami Naturalnymi (Resource Summit) mający na celu znalezienie spójnych i trwałych rozwiązań dla wszystkich kategorii zasobów (tj. ropa/gaz, minerały, gleby/grunty, wody, lasy, bioróżnorodność).

W ramach przygotowań do Międzynarodowego Szczytu Zarządzania Zasobami Naturalnymi, który odbędzie się w Berlinie, we wrześniu 2013 roku biuro warszawskie Fundacji im. Heinricha Bölla zaprasza młodych specjalistów zainteresowanych tematem zasobów naturalnych do udziału w trzydniowych regionalnych warsztatach. Warsztaty będą miały miejsce w Pradze, od 2 do 5 kwietnia 2013 roku.

Warsztat będzie prowadzony według specyficznej metody Future Workshop wykorzystującej innowacyjne podejście młodych ludzi do polityki zarządzania zasobami. Podczas warsztatu zostaną wybrani dwaj/ie delegaci/tki, którzy będą uczestniczyć w międzynarodowym szczycie w Berlinie. Pozostali uczestnicy warsztatów zostaną zaangażowani w dalsze projekty Fundacji w zakresie zarządzania zasobami.

Kto może zostać uczestnikiem warsztatów:

  • osoba w wieku do 30 lat
  • absolwenci studiów, studenci, młodzi naukowcy, doktoranci, osoby zaangażowane politycznie i społecznie, posiadające wiedzę lub będące zainteresowane tematem zasobów naturalnych
  • osoba orientująca się dobrze w temacie zasobów tj. ropa /gaz, minerały, węgiel, gleby / grunty, wody, lasy, bioróżnorodność), ale niekoniecznie będąca specjalistą w danym temacie
  • osoba znająca język angielski (warsztat jest prowadzony w języku angielskim)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego maila z opisem zainteresowań w tematach związanych z zasobami naturalnymi na adres: monika.walencka@pl.boell.org do 25 lutego 2013 roku.

Do udziału w warsztacie zostaną zaproszone 3 osoby. Udział w warsztacie jest bezpłatny, koszty podróży, wyżywienia i noclegu pokryte przez organizatora.

Więcej informacji:
Monika Walencka, Koordynatorka projektów Energia i Klimat
Heinrich-Böll-Stiftung
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
T +48 22 44 01 335
F +48 22 59 42 337
www.boell.pl