„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

2013-03-04

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza V edycję konkursu  „Polska wieś  -  dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. 

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. 

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. 

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2013 roku.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie  Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.  

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Sylwia Konopacka-Bąk,  e-mail  s.konopacka@fdpa.org.pl
 tel. 22 864 03 90;  531 829 506;  fax 22 864 03 61.  
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej  i laureatów można znaleźć na stronie internetowej organizatora.