„Budynki energooszczędne – nasza (najbliższa) przyszłość"

2013-03-07

Serdecznie zapraszamy na XII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się 19 marca 2013 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Gościem KME będzie dr Stanisław Grygierczyk - koordynator ds. naukowych i środowiskowych w Parku Naukowo-Technologicznym Euro - Centrum.

Temat spotkania: „Budynki energooszczędne - nasza (najbliższa) przyszłość".
Na większości obszarów zamieszkiwanych przez człowieka warunki naturalne zmuszają nas do budowania stałych obiektów, które pozwalają nam przetrwać i być aktywnymi niezależnie od cyklicznej lub okresowej zmienności np. parametrów meteorologicznych. Niestety budynki, choć niezbędne, nie są obojętne dla środowiska. Odpowiadają za konsumpcję 40% wyprodukowanej energii, zużywają ok. 68% wytworzonej energii elektrycznej, są przyczyną ok. 40% emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zużywają ok. 12% zasobów słodkiej wody (88% wody pitnej), wytwarzają do 40% miejskich odpadów stałych, zajmują znaczne powierzchnie. Jak budować energooszczędnie, czy to się opłaca, czy na pewno jest dobre dla środowiska, czy mamy inny wybór? O tym wszystkim podyskutujemy w trakcie spotkania, z wykorzystaniem doświadczeń z budowy i eksploatacji jednego z nielicznych w Polsce istniejących przykładów budynków nowego typu jakim jest niskoenergetyczny budynek biurowy w Katowicach.

Dr Stanisław Grygierczyk - absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związany zawodowo z tą uczelnią przez 26 lat. Od 2008 roku koordynator ds. naukowych i środowiskowych w Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach, gdzie pełni też funkcję Sekretarza Rady Naukowo-Programowej. Z wykształcenia geograf, co pozwala mu kompleksowo patrzeć na środowisko i związki zachodzące pomiędzy jego elementami, w tym interakcje zachodzące pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem. Jego obecne zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej, zwłaszcza w budownictwie, wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum")
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum" 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24).