Ekonomia społeczna

2013-03-24

Starostwo Powiatowe w Szczecinku we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie oraz Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.
Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2013 roku w sali nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku, w godzinach od 10.00 do 12.00.

W programie:

Zasady uzyskania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie instytucji wspierającej ekonomię społeczną - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu" w zakresie:

 • pomocy finansowej w wysokości 1600,00 zł na potrzeby marketingowe
 • szkoleń
 • warsztatów i spotkań animacyjnych
 • doradztwa specjalistycznego i biznesowego
 • usług prawnych i księgowych
 • pośrednictwa biznesu społecznego
 • rzecznictwa i promocji działań podmiotów ekonomii społecznej
 • pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszy Społecznego

Projekt skierowany jest do:

 • osób fizycznych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.
 • podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, osób prawnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
94 372 92 50.