Miasto a wieś. Jak dobrze jeść?

2013-04-12

Serdecznie zapraszamy na XIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się dnia 23 kwietnia 2013 roku o godzinie 17:30 w kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Gościem KME będzie Katowicka Kooperatywa Spożywcza.

Temat: „Miasto a wieś. Jak dobrze jeść? Kooperatywy spożywcze w dzisiejszym świecie".
Kooperatywy spożywcze to inicjatywy konsumentów, którzy chcą budować sprawiedliwą, demokratyczną i ekologiczną gospodarkę. Istota kooperatywy spożywczej sprowadza się do kupna towarów bezpośrednio od producentów, z pominięciem łańcucha narzucających swą marżę pośredników. Uczestnictwo w kooperatywie to przede wszystkim duże oszczędności dla domowego budżetu. Marże pośredników są bardzo wysokie. Towar kupiony od rolnika lub na giełdzie rolnej jest nawet o połowę tańszy niż w sklepie. Kooperatywy budują sieć producentów rolnych, z którymi współpracują bezpośrednio, uzyskując wpływ na sposób produkcji i jakość żywności. Dbają, aby kupowane produkty pochodziły z upraw ekologicznych, spełniały standardy etyczne i zachowały niską cenę.

Katowicka Kooperatywa Spożywcza to grupa zapaleńców, wśród nich aktywiści, artyści, obrońcy przyrody, weganie. W trakcie spotkania pragną oni zaprezentować działalność ruchów kooperatywnych w Polsce i na świecie, zachęcić do przyłączenia się do kooperatywy spożywczej. „Pokażemy kim jesteśmy, w co wierzymy, co chcemy stworzyć. Wysłuchamy pomysłów i damy kilka swoich"

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum")
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum" 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach (ul. Św. Jana 24).