"Partnerstwo Naturowe"

2013-04-12

Transgraniczny Klaster s.w. BSzB zaprasza na drugą edycję bezpłatnych warsztatów nt.: "Partnerstwa Naturowego" w województwie zachodniopomorskim. Projekt jest realizowany we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Tematem warsztatów będzie problematyka rozwoju przedsiębiorczości na obszarach objętych ochroną przyrody, w tym obszary NATURA 2000. Warsztaty poprowadzą eksperci od ochrony przyrody którzy:

  • przedstawią nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
  • wskażą jak wykorzystywać dotychczasowe ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
  • możliwe formy finansowania

Planowany termin pierwszych warsztatów 17 i 23 kwietnia oraz 7 i 21 maja 2013 roku.
Miejsce: Urząd Marszałkowski w Szczecinie ul. Piłsudzkiego 40, sala 400.

Niezbędnym warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest wypełnienia i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15 kwietnia 2013 roku na adres: a.marczynska@wp.pl
Informacji na temat warsztatów udziela Anna Marczyńska koordynatorka projektu - tel. 608 625 779.